32-200 Miechów, ul.Sienkiewicza 25
fundzm@miech.pl

 
Fundacja Ziemi Miechowskiej powstała w 1995 roku z inicjatywy Jerzego Muszyńskiego, ma na celu wspomaganie opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków, rozwoju nauki kultury i sztuki, oświaty i wychowania oraz popieranie przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych.
Pierwszym efektem działalności Fundacji było odnowienie części budynków dawnego szpitala i utworzenie w nich centrum pomocy społecznej i Stacji Opieki "Caritas" - kolejnymi wydanie foldera "Miechów", zorganizowanie kolonii dla dzieci zterenów dotkniętych powodzą, czy otwarcie sklepu - księgarni zmateriałami promującymi Miechów i Ziemię Miechowską.
Jedną zwielu inicjatyw było również utworzenie w Miechowie zamiejscowego toku studiów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

konto Nr 32 10202892 0000 5102 0017 6370 w PKO Bank Polski SA O/Miechów

2008 © Studio Reklamy s.c.